mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Publiczne Przedszkole
Rok szkolny 2020/2021