mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Publiczne Przedszkole
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://zspjanowice.mobidziennik.pl/2018